Aile ve / veya Ortaklık Anayasası Süreç Çalışması

Aileden gelen şirket ortaklığı kadar sonradan gündeme gelen şirket ortaklıklarında da, bir kısım temel unsurların herkesçe bilinir ve dikkate alınır bir “çerçeve” içine alınması önemlidir.

Bu, şirket ortakları olarak paylaşılan yolda bir kısım irdeleme noktalarını en baştan ve hemen en kapsamlı şekilde (ortaklığın sonlanması dahil) bilinir kılınmasını sağlar.

alt
Bu çalışma kapsamında ele alınacak bazı başlıklar:
  • Aile / Ortaklık Değerleri ve İlkeler
  • Aile ve Şirket İlişkileri (Kardeşler / Akrabalar / Aile Dışında 3. Şahıslarla Olan Bağlar)
  • Ortaklık – Hissedarlık Durumu
  • Ortaklık ve Olağan İşleyişteki Parasal Unsurlar
  • Ortaklık - Kâr Dağıtımı ve Sermaye Artışı Uygulamaları
  • Ortaklık Ayrışması ya da Yeni ortak Alınması Durumları ( Yeni İş Ortaklığı durumları / Ortaklık Değişimleri)
  • Mevcut Maddi Varlıklar – Kullanım Durumları
  • Genç Kuşak Kariyer Planlama
  • Doğrudan / Sadece “Aile Danışmanlığı” Olarak Dikkate Alınabilecek Hususlar
  • Çeşitli Hükümler
PAYLAŞ:

7/24

İLETİŞİM FORMU

Danışmanlık Hizmetlerim Hakkında Bilgi Almak İstiyorsanız Bana Yazın...